STEM in Lager Onderwijs
logo

STEM in Lager Onderwijs

Seizoenen Feest Themadagen Algemene thema's Onderzoekend en ontwerpend leren

   4. Plan


Bedenk hoe je het ontwerp zal uitwerken en wat je hier allemaal voor nodig hebt.

Maak een taakverdeling binnen de groep op. Maak definitieve plannen en lijst de nodige materialen en gereedschappen op.

Leerlingen nemen verschillende rollen in. Een voorzitter zorgt ervoor dat iedereen zijn taak doet en modereert bij discussies. Een verslaggever documenteert alle stappen, maakt notities en organiseert de presentatie. Een materiaalmeester organiseert het materiaal en levert het werk in. Een tijdsbewaker/planner maakt de tijdsindeling van het geplande werk en houdt de tijd in het oog. Voor het experiment of wetenschappelijk proces komt er de rol van onderzoeker bij. Die onderzoeker voert het experiment nauwkeurig uit.