STEM in Lager Onderwijs
logo

STEM in Lager Onderwijs

Seizoenen Feest Themadagen Algemene thema's Onderzoekend en ontwerpend leren

   1. Stel een vraag


Ga goed na wat de bedoeling van het onderzoek is. Formuleer een onderzoeksvraag.

In deze eerste stap ga je in je groep na welke kennis er is over het onderwerp. Informatie opzoeken kan hierbij helpen. Zo wordt ook meteen duidelijk welke misconcepties er bestaan over het onderwerp. Probeer de vraag zo duidelijk mogelijk te verwoorden.

Nadat je informatie over het onderwerp hebt verzameld, stel je een specifieke onderzoeksvraag.

Een goede onderzoeksvraag leren formuleren is een echte vaardigheid.
Zo een vraag moet namelijk aan de volgende eigenschappen voldoen:

  • Het past bij het thema.
  • Het is meetbaar. Het is geen opzoekvraag.
  • Het is leerzaam. Je weet op voorhand nog niet wat het juiste antwoord is.
  • Het is specifiek.
  • Het is slechts 1 vraag.