STEM in Lager Onderwijs
logo

STEM in Lager Onderwijs

Seizoenen Feest Themadagen Algemene thema's Onderzoekend en ontwerpend leren

   4. Plan


Bedenk hoe je het onderzoek zal aanpakken en wat je hier allemaal voor nodig hebt.

Alvorens echt aan het ontwerp of experiment te beginnen is een goede planning (met de te volgen stappen) cruciaal. De leerkracht bepaalt samen met jouw, en de andere, groepen het globale tijdskader van het project. Jij bepaalt samen met de andere leerlingen wie welke rollen en taken opneemt (bv. benodigdheden verzamelt en een tijdslijn opstelt) zodat jullie doelen bereikt worden; jullie kiezen ook de vorm van jullie presentatie (vb. foto’s of film) aan de ganse klasgroep (stap 8). Plan en beslis ook zeker welke meetmethode je gaat gebruiken en of je hiervoor bepaalde technologie nodig hebt.

Leerlingen nemen verschillende rollen in. Een voorzitter zorgt ervoor dat iedereen zijn taak doet en modereert bij discussies. Een verslaggever documenteert alle stappen, maakt notities en organiseert de presentatie. Een materiaalmeester organiseert het materiaal en levert het werk in. Een tijdsbewaker/planner maakt de tijdsindeling van het geplande werk en houdt de tijd in het oog. Voor het experiment of wetenschappelijk proces komt er de rol van onderzoeker bij. Die onderzoeker voert het experiment nauwkeurig uit.