STEM in Lager Onderwijs
logo

STEM in Lager Onderwijs

Seizoenen Feest Themadagen Algemene thema's Onderzoekend en ontwerpend leren

   2. Formuleer een hypothese


Maak een voorspelling van hetgeen dat jij denkt dat er bij het onderzoek zal gebeuren.

Een hypothese is een veronderstelling van een antwoord op je vraag -op basis van de kennis die je op dat moment hebt. Een goede hypothese moet je experimenteel kunnen toetsen: ze moet dus specifiek, meetbaar en weerlegbaar zijn, en moet leiden tot een voorspelling. Als je redenering klopt, dan gebeurt er tijdens het experiment wat je dacht dat er ging gebeuren. Toont je experiment achteraf het tegendeel, dan is je hypothese ontkracht en moet je je theorie en je hypothese herformuleren.