STEM in Lager Onderwijs
logo

STEM in Lager Onderwijs

Seizoenen Feest Themadagen Algemene thema's Onderzoekend en ontwerpend leren

   3. Kies een oplossing


Kies een geschikte oplossing voor de uitdaging.

Bepaal criteria voor de uitdaging die geformuleerd staat. Kies voor een geschikte oplossing aan de hand van voorgestelde criteria en maak een schets van de oplossing.

Verschillende oplossingen voor het probleem zijn mogelijk. Bespreek en vergelijk de criteria (benodigdheden, specificaties, haalbaarheid materialen, kostprijs en tijdsbesteding) voor elke oplossing, en hoe ze zou werken. Kies op basis daarvan de meest haalbare oplossing -ev. met een stemming en werk ze uit met een ultieme schets of met een 3D-tekenprogramma.