STEM in Lager Onderwijs
logo

STEM in Lager Onderwijs

Seizoenen Feest Themadagen Algemene thema's Onderzoekend en ontwerpend leren

   3. Bedenk een experiment


Bedenk een experiment waaruit je eenduidig het antwoord op je onderzoeksvraag kan vinden.

Denk na over welk en hoe je het experiment gaat uitvoeren, welke variabelen je wil meten, en welk type data je wil verzamelen. Ofwel ga je zoeken naar een verband tussen twee variabelen, ofwel maak je gebruik van een controle (of placebo)-en een interventiegroep.