Leerkrachten opleiden in Blended STEM
STEM-didactiek blended onderzocht

Het expertisecentrum Art of Teaching van de lerarenopleiding van de UCLL zet in op kwalitatief STEM-onderwijs met verschillende onderzoekers en vakdidactici. Het onderzoeksteam heeft deelgenomen aan het Erasmus+ project 3DiPhE waarbij leraren hun eigen klaspraktijk onderzochten via Teacher Research. In de backoffice werken vakdidactici chemie, fysica, wiskunde, biologie, elektriciteit, mechanica, techniek… mee. Op die manier is een brede invalshoek van STEM gegarandeerd. In opdracht van het Vlaams Ministerie van onderwijs ontwikkelde de groep het InkleurModel voor het STEM-onderwijs. De groep maakt vandaag deel uit van het iSTEM-consortium

   steamdidactiek@ucll.be
Het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) van de Vrije Universiteit Brussel heeft expertise in blended learning, STEM vakdidactiek en collaboratief praktijkonderzoek. Via iSTEM heeft MILO ervaring opgedaan in het ontwikkelen van STEM materiaal in blended TDT in samenwerking met STEM steunpunt Brussel. Via het project ‘Onderzoekende School?! is er ervaring met het opzetten van onderzoekende partnerschappen tussen lerarenopleiders en scholen op een duurzame manier.

   lerarenopleiding@vub.be
Brightlab is geïnteresseerd om haar expertise inzake STEM-educatie en blended leren binnen het domein STEM te delen met de andere projectpartners en scholen omdat ze deze projectaanpak verrijkend vindt voor haar eigen werking. De verkregen inzichten van de leerkrachten uit de praktijkonderzoeken kunnen vervolgens ook geïntegreerd worden in de ontwikkelaanpak van Brightlab en de opleidingen voor leerkrachten.

   info@brightlab.be