Leerkrachten opleiden in Blended STEM
STEM-didactiek blended onderzocht

Lexicon

BZL Begeleid zelfstandig leren
EDUBA Educatieve bachelor
EDUMA Educatieve master
ELO Elektronische leeromgeving
F2F Face to face
HO Hoger Onderwijs
LO Lerarenopleiding
MILO Multidisciplinair Instituut LerarenOpleiding
OBL Online en Blended Learning
OLC Open Leercentrum
OS?! Onderzoekende School?!
PI Practitioner Inquiry
ppt Powerpoint, slides
SO Secundair Onderwijs
STEM Science Technology Engineering & Mathematics
TDT Teacher Design Team
TR Teacher Research
UCLL University Colleges Leuven-Limburg
V3D model Vak3dactisch model
VO Volwassenenonderwijs
VUB Vrije Universiteit Brussel