Leerkrachten opleiden in Blended STEM
STEM-didactiek blended onderzochtDoelstelling


Het project ‘STEM blended onderzocht’ is een project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid ter versterking van de lerarenopleidingen. Het project focust op een aantal recente ontwikkelingen in het Vlaamse onderwijs. Enerzijds zijn er nieuwe minimumdoelen rond STEM. Anderzijds maakt ons onderwijs een digitalisering door.

Het project ‘STEM blended onderzocht’ heeft daarom volgende doelstellingen voor ogen:

 • Een vak3dactiek rond blended STEM ontwikkelen.
 • De vak3dactiek praktisch bruikbaar maken voor de lerarenopleiding.


Het project ‘Leraren opleiden voor blended STEM’ richt zich tot twee doelgroepen:Het project vertrekt enerzijds van het [1] om een vakdidactiek voor blended STEM vorm te geven en anderzijds van het SQD-model [2] om de studentleraren in de lerarenopleiding te leren hoe ze deze blended STEM didactiek in hun klaspraktijk kunnen inzetten. Deze modellen resulteren in het LOB-STEM-model (LerarenOpleiding Blended STEM) voor blended STEM dat een praktische tool wil zijn voor lerarenopleiders en ook leerkrachten. Alle resultaten van dit project zijn gebaseerd op het verbinden van onderzoeksliteratuur met praktijkonderzoek.

Het model wordt op verschillende manieren concreet gemaakt, nl. via

en dit voor elke lob van het vak3dactische model.

In het centrum van het model vind je cases met uitgewerkte blended STEM-projecten die je in de klas kan gebruiken. Elke case bevat ook het bijhorend praktijkonderzoek.
Hoe kan je deze website gebruiken?

Het LOB-STEM-model is een aanklikbaar geheel op deze website.

 • Het donkerblauwe midden vormt de vak3dactiek voor blended STEM:
  • Hoe kan je als leerkracht goed blended STEM-onderwijs vorm geven in je klas?
  • Het richt zich tot leerkrachten en lerarenopleiders.
 • De buitenste lichtblauwe cirkel bevindt zich op het niveau van de lerarenopleider.
  • Hoe kan je studentleraren/studentleraressen opleiden tot goede blended STEM-leerkrachten?

Je kan de verschillende lobben, het centrum en de buitenste cirkel aanklikken. In elk van de 3 lobben vind je de structuur introductie - praktijkvoorbeelden - aan de slag terug.

 • De introductie geeft theoretische achtergrond over de lob (STEMkunde, blended learning en praktijkonderzoek). De theoretische achtergrond is steeds gebaseerd op onderzoeksliteratuur.
 • De praktijkvoorbeelden zijn concrete voorbeelden uit de klaspraktijk die een concrete vertaling zijn van de theoretische achtergrond naar de klaspraktijk.
 • In aan de slag vind je praktische oefeningen voor de studentleraren in de lerarenopleiding. Ze helpen de student-leerkrachten om de theoretische achtergrond te verwerken en toe te passen in de klas.
 • De buitenste cirkel bevat naast een introductie en aan de slags ook randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat TDTs van leerkrachten en studentleerkrachten kunnen functioneren.Het centrum ‘STEM-didactiek’ bevat theoretische achtergrond over het vak3dactisch model.

Daarnaast vind je een aantal cases die in scholen tot stand kwamen. De cases zijn de resultaten van de TDTs van studentleraren en leraren en bevatten een overzichtsfiche, leermaterialen en de resultaten van praktijkonderzoek. Het is telkens zo dat bepaalde aspecten van de leermaterialen via praktijkonderzoek door de studentleraren zelf kritisch onder de loep genomen werden.
[1] Ardui, J.,De Cock, M., Frans, R., Hinnekint, K., Reybrouck, M., Schrooten, E., & Vyvey, K. (2011). Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek. Expertisenetwerk School of Education, Associatie KULeuven.

[2] Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59 (1), 134-144.