Aan de slag

Opdracht

Maak het introductiefilmpje op basis van het SchoolTV filmpje ‘ Hoe maak je van slootwater drinkwater?

Dit filmpje is ingebed in de website van schoolTV en kan je dus niet aanpassen voor je lespraktijk. Met YouTube filmpjes of eigen filmpjes kan je wel zelf aan de slag om activerend online materiaal te creëren.

 • Open het SchoolTV filmpje via YouTube
  en bekijk het volledig (2min03)
 • Maak een gratis account aan op Edpuzzl
 • Bekijk een korte uitleg over het knippen van een filmpje en toevoegen van vragen
 • Bepaal of je het hele filmpje nodig hebt of slechts een gedeelte. Knip bijvoorbeeld het einde er uit ( filmpje van 2min 03 afknippen na 1min51, zodat je een opdracht kan geven over het stukje dat er uitgeknipt is (reden waarom je het water nog moet koken na de filtratie)
 • Kies een goed tijdstip om volgende opdrachten toe te voegen:
  • Formuleer een passende onderzoeksvraag bij het experiment.
  • Welke materialen gebruikt?
  • Welke twee scheidingstechnieken worden gebruikt bij het zuiveren van water met huishoudelijke en natuurlijke materialen?
  • Kies uit: zeven, destilleren, filtreren, centrifugeren, chromatografie, adsorptie en extractie.
  • Waarom moet het water na de zuivering nog gekookt worden?
 • Genereer een link naar je filmpje.


Klaar voor gebruik!


Extra

Laat de leerlingen naar het gelijkaardig Ketnet X-Treem filmpje van Bartel van Riet kijken van 22min09 tot 25min57.
Welke extra vragen zou je kunnen bedenken om nog even klassikaal terug te koppelen? Enkele mogelijke suggesties.
1. Opdracht

Maak een korte kennisclip van maximaal 5 minuten vanuit je eigen vakexpertise rond één van de verbindende STEM -concepten.


2. Handleiding

Hoe maak ik een uitlegvideo met Powerpoint?

Een filmpje maken met Powerpoint
1. Opdracht   Maak een STEM-barometer van je klas

 • Stel een digitale enquête rond STEM-beleving, STEM-perceptie en STEM-motivatie op.
 • Vraag aan je leerlingen om die in te vullen.
 • Weet je niet hoe je een digitale enquête kan opstellen, dan vind je hieronder een handleiding.Geef in de klas een introductie aan de hand van de resultaten van de enquête en bespreek ze in een klassengesprek. Het kan interessant zijn om de klasresultaten te vergelijken met bestaande onderzoeken, bv. Kiezen voor STEM

 • Scoren je leerlingen zoals jongeren internationaal scoren?
 • Zijn er verschillen tussen de jongens en de meisjes?
 • Weten je leerlingen wat STEM is?
 • Zijn er leerlingen die hun mening bijgesteld hebben na het klassengesprek?


2. Handleiding

Hoe een digitale enquête maken?


Videomateriaal gemaakt tijdens de les is een geweldige bron van informatie. Video-analyses worden dan ook alsmaar meer gebruikt om de klaspraktijk onder de loep te nemen.

 • Hoe gedragen leerlingen én leerkrachten zich tijdens een blended STEM-les?
 • Wat kan je hieruit leren m.b.t. het leren van de leerlingen, de leeromgeving en -sfeer, jouw rol… om de eigen klaspraktijk mee bij te sturen?

1   Opdracht: Observatie Blended STEM-les 1

Bekijk aandachtig de video van een Blended STEM-les in een eerste jaar van de tweede graad doorstroom wetenschappen.

 • Wat merk je op m.b.t. de leerlingen?
  • Kijk goed naar hun gedrag mbt tot de les, de leerstof, elkaar, de leerkracht, …
 • Wat merk je bij de leerkracht?
  • Kijk naar lesacties, leerondersteunende acties, betrokkenheid, …

 • Noteer je observaties en bespreek ze hierna met een medestudent.
 • Merkten jullie dezelfde zaken op? Ben je akkoord met elkaars observaties? Waarom wel/niet?
 • Wat doen de leerlingen inhoudelijk in deze les?
 • Wat merk je op aan het gedrag van de leerlingen tijdens deze les?
 • Welke rol neemt de leraar op in deze les?
 • Formuleer een good practice uit de video.
 • Formuleer een verbeterpunt uit de video en doe een voorstel tot verbetering.2   Opdracht: Observatie Blended STEM-les 2

Bekijk nu het volgende fragment uit dezelfde les als hierboven, maar later in het lesuur.


 • Wat zijn de verschillen met het vorige fragment?
 • Welke rol speelt de leraar hier?
 • Wat leren de leerlingen in dit stuk les?
 • Welke werkvorm onderscheid je nu?
 • Hoe heet deze variant op een typische blended learning werkvorm?
 • Waarom stuurt de leraar de leerlingen op het einde van het fragment terug naar de pc? Wat vind je daarvan? Waarom zou ze dit doen?
 • Wat vind je van deze blended les zoals zoals voorgesteld a.d.h.v. beide fragmenten?Download een kijkwijzer met hulp voor de analyse van de 2 videofragmenten.
home


Opdracht

Maak het introductiefilmpje op basis van het SchoolTV filmpje ‘ Hoe maak je van slootwater drinkwater?

Dit filmpje is ingebed in de website van schoolTV en kan je dus niet aanpassen voor je lespraktijk. Met YouTube filmpjes of eigen filmpjes kan je wel zelf aan de slag om activerend online materiaal te creëren.

 • Open het SchoolTV filmpje via YouTube
  en bekijk het volledig (2min03)
 • Maak een gratis account aan op Edpuzzl
 • Bekijk een korte uitleg over het knippen van een filmpje en toevoegen van vragen
 • Bepaal of je het hele filmpje nodig hebt of slechts een gedeelte. Knip bijvoorbeeld het einde er uit ( filmpje van 2min 03 afknippen na 1min51, zodat je een opdracht kan geven over het stukje dat er uitgeknipt is (reden waarom je het water nog moet koken na de filtratie)
 • Kies een goed tijdstip om volgende opdrachten toe te voegen:
  • Formuleer een passende onderzoeksvraag bij het experiment.
  • Welke materialen gebruikt?
  • Welke twee scheidingstechnieken worden gebruikt bij het zuiveren van water met huishoudelijke en natuurlijke materialen?
  • Kies uit: zeven, destilleren, filtreren, centrifugeren, chromatografie, adsorptie en extractie.
  • Waarom moet het water na de zuivering nog gekookt worden?
 • Genereer een link naar je filmpje.


Klaar voor gebruik!


Extra

Laat de leerlingen naar het gelijkaardig Ketnet X-Treem filmpje van Bartel van Riet kijken van 22min09 tot 25min57.
Welke extra vragen zou je kunnen bedenken om nog even klassikaal terug te koppelen? Enkele mogelijke suggesties.


1. Opdracht

Maak een korte kennisclip van maximaal 5 minuten vanuit je eigen vakexpertise rond één van de verbindende STEM -concepten.


2. Handleiding

Hoe maak ik een uitlegvideo met Powerpoint?

Een filmpje maken met Powerpoint
1. Opdracht
Maak een STEM-barometer van je klas

 • Stel een digitale enquête rond STEM-beleving, STEM-perceptie en STEM-motivatie op.
 • Vraag aan je leerlingen om die in te vullen.
 • Weet je niet hoe je een digitale enquête kan opstellen, dan vind je hieronder een handleiding.Geef in de klas een introductie aan de hand van de resultaten van de enquête en bespreek ze in een klassengesprek. Het kan interessant zijn om de klasresultaten te vergelijken met bestaande onderzoeken, bv. Kiezen voor STEM

 • Scoren je leerlingen zoals jongeren internationaal scoren?
 • Zijn er verschillen tussen de jongens en de meisjes?
 • Weten je leerlingen wat STEM is?
 • Zijn er leerlingen die hun mening bijgesteld hebben na het klassengesprek?


2. Handleiding

Hoe een digitale enquête maken?


Videomateriaal gemaakt tijdens de les is een geweldige bron van informatie. Video-analyses worden dan ook alsmaar meer gebruikt om de klaspraktijk onder de loep te nemen.

 • Hoe gedragen leerlingen én leerkrachten zich tijdens een blended STEM-les?
 • Wat kan je hieruit leren m.b.t. het leren van de leerlingen, de leeromgeving en -sfeer, jouw rol… om de eigen klaspraktijk mee bij te sturen?

 • Wat merk je op m.b.t. de leerlingen?
  • Kijk goed naar hun gedrag mbt tot de les, de leerstof, elkaar, de leerkracht, …
 • Wat merk je bij de leerkracht?
  • Kijk naar lesacties, leerondersteunende acties, betrokkenheid, …

  • Noteer je observaties en bespreek ze hierna met een medestudent.
  • Merkten jullie dezelfde zaken op? Ben je akkoord met elkaars observaties? Waarom wel/niet?
  • Wat doen de leerlingen inhoudelijk in deze les?
  • Wat merk je op aan het gedrag van de leerlingen tijdens deze les?
  • Welke rol neemt de leraar op in deze les?
  • Formuleer een good practice uit de video.
  • Formuleer een verbeterpunt uit de video en doe een voorstel tot verbetering.  Opdracht: Observatie Blended STEM-les 2

  Bekijk nu het volgende fragment uit dezelfde les als hierboven, maar later in het lesuur.


  • Wat zijn de verschillen met het vorige fragment?
  • Welke rol speelt de leraar hier?
  • Wat leren de leerlingen in dit stuk les?
  • Welke werkvorm onderscheid je nu?
  • Hoe heet deze variant op een typische blended learning werkvorm?
  • Waarom stuurt de leraar de leerlingen op het einde van het fragment terug naar de pc? Wat vind je daarvan? Waarom zou ze dit doen?
  • Wat vind je van deze blended les zoals zoals voorgesteld a.d.h.v. beide fragmenten?  Download een kijkwijzer met hulp voor de analyse van de 2 videofragmenten.