Generatie Pandemie

 

Generatie Pandemie

Teaser

Deze teaser geeft je een inkijk in enkele van de pagina's van de cursus, om je een idee te geven hoe de inhoud van de cursus wordt aangeboden aan je leerlingen.Informatie voor leerkrachten

Het hoofddoel van dit traject is de leerlingen een beter begrip bijbrengen van de moeilijkheden van een pandemie en het doel van de genomen maatregelen. We laten ze focussen op groepen die vergeten worden in de maatregelen en geven ze de ruimte om hun wereldbeeld naar voor te brengen. Ze moeten echter ook inzien dat kiezen altijd een beetje verliezen is. Welke keuze voelen zij zich goed bij?

We bieden voor dit traject 5 mogelijke inleidingen aan. Afhankelijk van de leerkrachten die hieraan kunnen meewerken en de interesses van de leerlingen kan een specifieke inleiding gekozen worden. Deze mogelijke inleidingen zijn:

Na de technische kennis wordt teruggekoppeld naar de inleiding en krijgen de leerlingen opnieuw de ruimte om zelf hun stem te laten horen. Is hun mening anders dan in de inleiding? Het is dan ook tijd dat ze zelf maatregelen kunnen voorstellen. Het is belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen om hun visie te uiten maar ze moeten ook in groep compromissen kunnen sluiten om zo klassikaal tot een strategie te komen.

De volgorde van de modules biologie, geneeskunde, en wiskunde zijn vrij te kiezen afhankelijk van de inplanning en limitaties van het uurrooster. De module rond maatregelen bouwt wel voort op deze drie modules dus wordt best na deze modules gevolgd.Inhoud

Door het coronavirus staat de hele wereld voor een uitdaging: het virus indijken en overleven. Het is de eerste keer dat wij dit op zo'n grote schaal meemaken, en dat roept veel vragen en onzekerheden op.

In de geschiedenis kwamen pandemieën wel vaker voor. De wetenschappelijke kennis die we ondertussen hebben opgebouwd en de lessen die we van de geschiedenis hebben geleerd, kunnen onze vragen over het coronavirus wel helpen beantwoorden.

Om zoveel mogelijk mensen tegen het virus te beschermen wroden een aantal maatregelen genomen maar veel vragen blijven. Sommige groepen worden vergeten terwijl anderen uitgebreid naar voor komen. Op het eind van dit e-learningpakket kunnen jullie zelf maatregelen voorstellen om een pandemie aan te pakken.

Verder zie je in dit pakket hoe de recente vooruitgang in STEM bijdraagt aan oplossingen die in het verleden nog onmogelijk waren terwijl sommige oplossingen al heel lang meegaan.

Het project is uitgewerkt voor zowel de tweede als derde graad ASO.Doelen

Beter begrip van de moeilijkheden van een pandemie en het doel van de genomen maatregelen.

Om beslissingen te kunnen nemen, moet je voldoende kennis hebben van de situatie
→  STEM modules rond biologie, geneeskunde, wiskunde, technologische hulpmiddelen

 • Bouw van het virus
 • Infectiecyclus
 • Immuniteit
 • Anatomie van de luchtwegen

start
 • Ziektebeeld
 • Transmissieroutes algemeen
 • Transmissieroutes via de lucht
 • Transmissieroutes via contact
 • Traject van de patient in het ziekenhuis
 • Zware CIVID-gevallen en de bendadering

start
 • Exponentiële groei
 • SIR model

start
 • Snelle maatregelen
  • Hygiënische maatregelen contact
  • Hygiënische maatregelen lucht
  • Track & trace
 • Vertragin pandemie
  • Track & trace
  • Testing
  • Vaccins
  • Medicatie
  • Groepsimmuniteit
 • Ongecontroleerd verloop
  • Groepsimmuniteit

start
Hier komt de uitleg over de module.
start
Contacteer ons

Voor Brusselse scholen:
    STEM Steunpunt Brussel


Voor vlaamse scholen:
    Brightlab