Onderzoekend en ontwerpend leren
logo

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend leren Ontwerpend leren

   7. Concludeer


Klopte je hypothese? Formuleer een conclusie uit de resultaten die je bent bekomen.

Na de analyse komt de interpretatie. Welke trend observeer je in de data? Welk verband zie je? Verschilt de controlegroep van de interventiegroep op dezelfde manier als vooropgesteld in je hypothese? Wat kan je hieruit besluiten? Kan je de hypothese aanvaarden of verwerpen? Als je ze moet verwerpen, stel een nieuwe hypothese op met je nieuwe kennis en doorloop daarna het proces vanaf stap 3.