Onderzoekend en ontwerpend leren
logo

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend leren Ontwerpend leren

   6. Analyseer


Analyseer de resultaten.

Tijdens deze analysefase visualiseer je de verzamelde data objectief in een tabel of grafiek.