Water in de stad
logo

Water in de stad

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

   Module 5: Automatiseren van regenvalmetingen: regensensorWat je moet kennen en kunnen:


  • Je kan de functie van de tipping bucket bespreken in de context van geautomatiseerde regenmetingen.
  • Je kan de onderdelen van de tipping bucket en hun functie benoemen.
  • Je kan de naam van de tipping bucket verklaren.
  • Je kan een proefopstelling bouwen om de elektrische signalen van de tipping bucket te bestuderen.
  • Je kan het werkingsprincipe van de tipping bucket omschrijven.
  • Je kan de tipping bucket ijken.
  • Je kan uit de gegevens van de tipping bucket de regenval in millimeter berekenen.
  • Je kan de situaties herkennen waarin de regensensor meetfouten zal geven.