Water in de stad
logo

Water in de stad

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8

   Stedelijke wateroverlast in de mediaWe krijgen steeds meer te maken met uitzonderlijke weersomstandigheden: langdurige droogtes en zeer hevige regenbuien wisselen elkaar af.
Deze laatste situatie kan in de steden met dichtbebouwde gebieden zorgen voor erge wateroverlast, een verschijnsel dat we Urban flooding - of stedelijke wateroverlast noemen.
We staan in deze module eerst even stil bij dit verschijnsel zelf en vragen ons af hoe het ontstaat.


Stedelijke wateroverlast

De zomer van 2021 is de provincie luik zwaar getroffen door wateroverlast.
Lees het krantenartikel op de website van de VRT.

Provincie Luik zwaarst getroffen door overstromingen: wegen afgesloten, kelders en straten ondergelopen
Laag grondwaterpeil: een gerelateerd probleem?

Lees het volgende artikel "Het regent hier veel, en toch heeft België een watertekort. Hoe komt dat?".

En wat heeft dat met de bodembedekking te maken? Scroll hiervoor even naar beneden.
Wateroverlast en droogte gaan hand in hand

Het artikel Limburg heeft een droogteco├Ârdinator kan je lezen als extra informatie.