Water in de stad

"Urban flooding" uitgeklaard.

Water in de stad

Het weer lijkt alsmaar extremer te worden. Zo kampen we steeds meer met langdurige droogtes enerzijds en hevige regenval anderzijds. Vooral steden blijken gevoelig aan dit probleem.


In dit STEM-project gaan we in op het verschijnsel van 'urban flooding' of stedelijke wateroverlast. We gaan na welke de bijdrage van de intensiteit van de regenbuien is, alsook de infiltratie-eigenschappen van de bodem.


We leren deze eigenschappen meten met geschikte toestellen die we hiervoor moeten bouwen.


Tot slot denken we na over mogelijke oplossingen bij dit probleem.


Modules

Inleidende module om het probleem van wateroverlast te schetsen.
start
We gaan dieper in op het begrip "bodemdoorlaatbaarheid". Voor de bepaling van de doorlaatbaarheid gebruiken we de infiltrometer. Dit meettoestel bouwen we zelf.
start
Je komt alles te weten over regenvalmetingen: waar vinden we gegevens rond regenmeting, wie meet regen en hoe?.
start
Je leert over de noodzaak tot automatiseren van regenvalmetingen, en je denkt na hoe dat best kan gebeuren.
start
Je ontleedt de regensensor in detail: de onderdelen, de werking en de ijking.
start
We loggen onze eigen regenmetingen met de micro:bit.
start
We proberen, met wat we geleerd hebben uit de vorige modules, voorstellen te formuleren om het probleem van stedelijke wateroverlast aan te pakken.
start