Planetwatch
logo

Planetwatch

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Resultaten op kaart

Module 5
Analyse van de luchtkwaliteit

Intro Tellen van de roze bladgistculturen en verzuringAnalyse van de luchtkwaliteitVervolgens leren we hoe de metingen uit te voeren. Het is het aantal gistkolonies dat ons een indicatie zal geven voor de luchtkwaliteit. Om deze te kunnen tellen, maken we gebruik van een binoculair.
Kweek van de roze bladgist-kolonies

De kweek van de roze bladgist-kolonies bestaat uit 2 fasen:

FASE 1:
de eerste 24u (zie vorige module)Het Petrischaaltje moet met het deksel naar boven geplaatst worden zodat de bladmonstertjes hun sporen op de gel kunnen laten vallen.

De roze bladgisten vermenigvuldigingen zich geslachtelijk - via sporen.

Factor tijd:

  • We houden deze parameter 'tijd' constant omdat we enkel de invloed van de luchtkwaliteit op het aantal roze bladgistculturen willen weten.
  • Deze fase duurt 24 uur en is voor iedere deelnemer aan het PlanetWatch-project even lang.
  • Het vallen van sporen is afhankelijk van de verstreken tijd.

FASE 2:
de 2 tot 6 dagen ernaHet Petrischaaltje moet omgedraaid worden met het deksel naar onder zodat er geen sporen meer op de gel kunnen vallen.

Enkel de reeds aanwezige sporen kunnen via ongeslachtelijke vermenigvuldiging (zie inleiding van module 4) aanleiding geven tot kolonies.

Factor tijd:

  • De duur van deze fase hebben we minder in de hand.
  • De vermenigvuldiging van de sporen hangt namelijk af van de temperatuur. 

   Weetje

In een professioneel lab gebruiken we een broedstoof of een incubator om ervoor te zorgen dat de micro-organismen zich op dezelfde temperatuur ontwikkelen.

In het Planetwatch-project laten wij de roze bladgisten vermenigvuldigen bij kamertemperatuur in de klas. Deze temperatuur is dus niet steeds constant en kan voor iedere klas die deelneemt verschillend zijn.
Wanneer kunnen we de roze bladgistkolonies tellen?

Het aantal roze bladgistkolonies die we kunnen tellen, wordt bepaald in fase 1. Deze fase 1 duurt voor iedereen even lang.

In fase 2 gaat een individuele spore zich ongeslachtelijk vermenigvuldigen tot een kolonie. De grootte van de kolonie – en bijgevolg hoe we deze moeten observeren - wordt bepaald door de temperatuur maar ook door de wachttijd tot de waarneming.

  Opdracht 1

Hieronder zie je de evolutie in de tijd van een roze bladgistkolonie, en dit in 2 verschillende ruimtes.
In welke ruimte was de temperatuur het hoogst?

Ruimte 1:

Ruimte 2:Hoe kunnen we de roze bladgistkolonies tellen?

  • Wanneer de roze bladgist kolonies voldoende groot zijn kunnen we ze met het blote oog tellen.
  • Vallen ze wat klein uit, gebruik dan een loep, veldloep of binoculair.