Planetwatch
logo

Planetwatch

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Resultaten op kaart

LabowerkOm een kwalitatieve maat te krijgen van de verzurende luchtvervuiling in een gebied doen we beroep op de roze bladgisten, die voorkomen op het bladmateriaal dat we verzameld hebben.
In een gezonde omgeving is het normaal dat roze bladgisten in grote aantallen aanwezig zijn op de blaadjes van bepaalde loofbomen. Ze bevinden zich vooral aan de onderzijde van het blad tegen de hoofdnerven.


  Opdracht 1

Hoe kan je de onderzijde van een blad onderscheiden van de bovenkant?


Bekijk het antwoord
  Opdracht 2

Duid de hoofdnerven aan op onderstaande afbeeldingen van het blad van de esdoorn- en es.Download deze twee afbeeldingen. Print en teken de hoofdnerven op het blad.
Bekijk de onderzijde van een blad van het verzamelde bladmateriaal. De roze bladgisten zijn zo klein dat ze onzichtbaar zijn voor het blote oog. We laten ze vermenigvuldigen om iets te kunnen zien en conclusies te kunnen trekken over de luchtkwaliteit. Dit doen we in module 4.3.

Maar hoe vermenigvuldigen gisten zich eigenlijk?

Een gistcel kan zich

  • geslachtelijk vermenigvuldigen d.m.v. sporen
  • of ongeslachtelijk d.m.v. budding.

Bekijk onderstaande video’s.
Je ziet de ongeslachtelijke vermenigvulding van gisten waarbij een dochtercel zich afsplitst van een moedercel.
  Opdracht 3

In een vorig experiment (zie het experiment onderaan de pagina module 1 deel 2) hebben we op een kwalitatieve manier de invloed bestudeerd van een van de factoren die een invloed heeft op de vermenigvuldiging van gisten, namelijk de zuurtegraad van de omgeving.
Herlees opnieuw dit experiment.
Benoem nu de andere factoren - die we in het vorige experiment constant hebben gehouden - die een invloed zouden kunnen hebben op de snelheid waarmee de gisten zich vermenigvuldigen.

Bekijk het antwoord
  Opdracht 3bis

Bedenk nu een experiment waarbij je de invloed van 1 van deze factoren bestudeert op de voorplantingsnelheid van bakkersgist. Je mag je laten inspireren door het vorige experiment. Maar maak het experiment nu kwantitatief. Denk na over de meettoestellen die je kan gebruiken.

 

Tip:
Om een goed wetenschappelijk experiment op te stellen, mag je enkel de bestudeerde factor laten variëren en moet je alle anderen constant houden.

Maak een tekstdocument met een beschrijving van je experiment en stuur het door via smartschool of je leerplatform van de school.
Om de roze bladgisten de gunstige omstandigheden te geven om zich te vermenigvuldigen, kweken we ze op in een voedingsbodem in een Petrischaal (zie module 4.2)

  Opdracht 4

Maar vooraleer we met dit alles aan de slag gaan, moeten we eerst hygiënisch leren werken. Heb je een idee waarom?

Bekijk het antwoord