Planetwatch
logo

Planetwatch

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Resultaten op kaart

ProbleemstellingBepaalde polluenten verzuren het milieu via droge afzetting en zure regen. We gaan dieper in op het onderwerp van zure regen:

  • hoe ontstaat het?
  • welke gevolgen heeft het in het ecosysteem?
  • wat is de evolutie van zure regen in de geschiedenis?Bekijk eerst deze video van National Geogaphic over zure regen:

  Opdracht 1

Normale regen is van nature licht zuur.
Door oplossing van bepaalde zuren die gevormd worden uit luchtvervuiling wordt de regen vele malen zuurder, we spreken van over zure regen.

Welke zuren zijn aanwezig in zure regen?
Om te weten hoeveel keer zuurder deze vervuilde regen is, gebruiken we de pH-schaal.

Bekijk deze animatie.

  Opdracht 2

  Opdracht 3

  Opdracht 4

  Opdracht 5

  Opdracht 6

  Opdracht 7Bekijk onderstaande animatie, en los daarna opdracht 8 op.
  Opdracht 8

Oorzaak zure regen:
De vervuiling SO2 en NOx reageren met water en vormen zure componenten.

Van welke sectoren is deze type vervuiling voornamelijk afkomstig?


  Opdracht 9

De zure stoffen in deze vervuiling interageren met de stofwisseling van heel wat verschillende levensvormen.
Het introductiefilmpje op deze pagina benoemt 5 voorbeelden van schade die zure regen kan aanrichten aan het ecosysteem. De welke?

Bekijk het antwoord
De zure regen is al heel wat afgenomen door verschillende maatregelen. Bekijk volgende grafiek voor de SO2 uitstoot.

  Opdracht 10

Hoeveel procent lager is de uitstoot te wijten aan de industrie in het jaar 2000 vergeleken met 2016?

Bekijk het antwoord

  Opdracht 11

Wie vervuilde in 2000 het meeste met SO2?

 
 

  Opdracht 12

Wie vervuilde in 2006 het meeste met SO2?

 
 Bekijk de website van het VMM. Zoek op dankzij welke maatregelen de SO2-emissies verlaagd zijn.