Arduino Hello World
logo

Arduino Hello World

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

Module 7
Herhalings- en keuzestructuren

Home For... While... If... Else... Uitbreiding - Een drukknop plaatsen

   Module 7: Herhalings- en keuzestructuren


Wat je moet kennen en kunnen:


  • Je kan het principe van begrensde herhaling weergeven via pseudocode en in eigen woorden verklaren.
  • Je kan de begrensde herhaling coderen via de for-loop.
  • Je kan de incrementele operator gebruiken in geschikte situaties.
  • Je kan het principe van voorwaardelijke herhaling weergeven via pseudocode en in eigen woorden verklaren.
  • Je kan de voorwaardelijke herhaling coderen via de while-loop.
  • Je kan in je sketch gebruik maken van een timer.
  • Je kan het principe van voorwaardelijke keuze weergeven via pseudocode en in eigen woorden verklaren.
  • Je kan de voorwaardelijke keuze coderen via de if-else-loop.
  • Je kan in je sketch gebruik maken van een toevalsgenerator.
  • Je kan een drukknop installeren en in werking stellen via geschikte instructies.