Arduino Hello World
logo

Arduino Hello World

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

   Module 6: Functies


Wat je moet kennen en kunnen:


  • Je kan het nut van functies omschrijven en functies toepassen in geschikte situaties.
  • Je kan zelf een functie coderen.