Arduino Hello World
logo

Arduino Hello World

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

   Module 5: Hello World


Wat je moet kennen en kunnen:


  • Je kan met de instructies digitalWrite en delay een sequentie coderen voor de interne LED, zoals een letter in morsecode.