Arduino Hello World
logo

Arduino Hello World

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

   Module 3: de software


Wat je moet kennen en kunnen:


 • Je kan een sketch openen in Arduino IDE en uploaden naar het Arduino-bord.
 • Je kan een sketch weergeven in Tinkercad en de simulatie starten en stoppen.
 • Je weet welke LEDs aanspringen en waarom bij het uploaden van de blink-sketch.
 • Je kan de camelCase in eigen woorden omschrijven en toepassen.
 • Je kan de spanning over een digitale PIN hoog of laag maken via de instructie digitalWrite.
 • Uitbreiding: je kan een externe LED plaatsen op een digitale PIN.
 • Je kan in eigen woorden omschrijven waarvoor de instructie delay() in de blink-sketch gebruikt wordt.
 • Je kan een PIN configureren als input of als output.
 • Je kan aangeven wanneer je een PIN als input of als output dient te configureren door het verband te leggen met sensoren en actuatoren.
 • Je kan in eigen woorden de functies van de instructies setup() en loop() bespreken.
 • Je kan een variabele en een constante declareren, initialiseren, voorzien van het correcte datatype en gebruiken in de sketch.
 • Je kan formuleren waarvoor de datatypes int en void gebruikt worden.