Arduino Hello World
logo

Arduino Hello World

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

Module 2
De hardware

Home De hardware

   Module 2: de hardware


Wat je moet kennen en kunnen:


  • Je kan de 10 belangrijkste onderdelen van het Arduino-bord benoemen.
  • Je kan van elk onderdeel de functionaliteit beschrijven.
  • Je kan in eigen woorden beschrijven wat een PIN is en waarvoor het gebruikt wordt.