Arduino vanonder 't fijnstof
logo

Arduino vanonder 't fijnstof

Module 1 Module2 Module3 Module4 Module5 Module6

   Module 3: Zelf fijnstof metenWat je moet kennen en kunnen:


Meetmethoden
 • Je kan het verschil tussen rechtstreekse en onrechtstreekse metingen verklaren en staven met voorbeelden.
Digitale en analoge I/O
 • Je kan uitleggen waarvoor I/O staat en het relateren aan computers.
 • Je kan de definitie en een aantal voorbeelden geven van sensoren en actuatoren.
 • Je kan het verschil tussen digitale en analoge I/O geven aan de hand van een aantal eigenschappen.
 • Je kan in de technische fiche van de gebruikte sensor opzoeken of het een digitale of analoge sensor is.
Optische meetprincipes
 • Je kan de onderdelen van de sensor benoemen en de functie ervan verklaren.
 • Je kan het werkingsprincipe van de sensor uitleggen aan de hand van een tekening van de lichtstralen.
Signaal van de fotodiode
 • Je kan weergeven welke spanningswaarde overeenkomt met de digitale nul en de digitale 1.
 • Je kan het fenomeen van negatieve logica verklaren aan de hand van het verband tussen de fijnstofconcentratie en het elektrisch signaal.
 • Je kan aan de hand van het elektrisch signaal van de fotodiode verklaren hoe een digitaal signaal een groot bereik aan waarden kan weergeven.
 • Je kan bij gegeven elektrische signalen aangeven welke veel fijnstof meten en welke weinig fijnstof meten.
 • Je kan de term "low pulse occupancy" time in eigen woorden verklaren.
Kalibratie van de meetwaarden van de sensor
 • Je kan verklaren of de sensor een rechtstreekse of onrechtstreekse meting van fijnstofconcentratie uitvoert en waarom.
 • Je kan de x-as en y-as van de kalibratiecurve benoemen en een definitie geven van de grootheden en eenheden.
 • Je kan via de kalibratiecurve de fijnstofconcentratie bepalen bij een bekende Low Pulse Occupancy Time.
Metingen automatiseren
 • Je kan in eigen woorden uitleggen waarom het inverse functievoorschrift van de kalibratiecurve nodig is voor het automatiseren van de meting.
 • Je kan de x en y van het functievoorschrift benoemen en een definitie geven van de grootheden en eenheden.