Arduino vanonder 't fijnstof
logo

Arduino vanonder 't fijnstof

Module 1 Module2 Module3 Module4 Module5 Module6

   Module 1: Wat is het probleem met fijnstof?Wat je moet kennen en kunnen:


Fijnstof in de media
 • Je kan uit krantenartikels en nieuwsberichten relevante informatie halen over fijnstof.
Wat is fijnstof?
 • Je kan de definitie van fijnstof in eigen woorden formuleren.
 • Je kan verschillende soorten fijnstof-deeltjes onderverdelen op basis van oorsprong.
Hoe klein is fijnstof?
 • Je kan de definitie geven van PM10 en PM2,5
 • Je kan fijnstof onderverdelen in PM10 en PM2,5.
 • Je kan in eigen woorden uitleggen wat de aerodynamische diameter is en waarom hiervan gebruik gemaakt wordt.
Hoe ontstaat fijnstof?
 • Je kan de definitie van primair fijnstof in eigen woorden formuleren en staven met voorbeelden.
 • Je kan de definitie van secundair fijnstof in eigen woorden formuleren en staven met voorbeelden.
Fijnstof en je gezondheid
 • Je kan de lichaamsdelen van het ademhalingsstelsel benoemen.
 • Je kan de functie van de slijmbekercel, trilhaarcel en neushaar benoemen in verband met fijnstof.
 • Je kan aangeven welke lichaamsdelen van het ademhalingsstelsel via snuiten, niezen en hoesten vrijgemaakt kunnen worden van fijnstof.
 • Je kan het onderscheid benoemen tussen de bovenste en onderste luchtwegen.
 • Je kan het onderscheid benoemen tussen de conductiezone en respiratorische zone.
 • Je kan de definitie van de uitwendige ademhaling geven alsook de plek waar het in het lichaam plaatsvindt.
 • Je kan de defintie geven van de grote en de kleine bloedsomloop.
 • Je kan de defintie geven van de inwendige en uitwendige ademhaling.
 • Je kan de defintie geven van de grote en de kleine bloedsomloop
 • Je kan de drie eigenschappen van fijnstof benoemen die gebruikt worden om het gezondheidsrisico in te schatten.
 • Je kan aanduiden hoe diep fijnstof-deeltjes van een bepaalde grootte je ademhalingsstelsel kunnen binnendringen.