Arduino van onder 't fijnstof

Bouw een Arduino-gestuurde optische fijnstofdetector.

Arduino van onder t fijnstof

Inhoud

Fijnstof is een erg actueel thema in de media, maar blijft voor velen toch een vaag thema dat 'in de lucht' hangt en veel vragen oproept. Dit project biedt een antwoord op al deze vragen.Modules

In de eerste module van dit STEM-project ontdek je wat fijnstof is en waarom fijnstof de gezondheid kan schaden. Helaas hebben we geen menselijk zintuig dat een teveel aan fijnstof in de lucht kan detecteren.
start
Deze module gaat dieper in op het meten van fijnstof: wie meet fijnstof? Meting in Vlaanderen van fijnstof worden in kaart gebracht.
start
Module 3 gaat over meetmethoden. We analyseren de werking van de fijnstofsensor, leren over kalibratie en denken na over hoe onze metingen te automatiseren.
start
Module 4 is een inleiding tot Arduino. We koppelen de fijnstofsensor aan de Arduino.
start
We experimenteren met de fjnstofsensor en gaan zelf metingen utvoeren, zowel binnen als buiten.
We leren werken met data-opslag.
start
Hoe verhouden onze metingen zich tot de waarden die we vinden via officiƫle bronnen, zoals bv VMM?
start