Arduino vanonder 't fijnstof
logo

Arduino vanonder 't fijnstof

Module 1 Module2 Module3 Module4 Module5 Module6

   Hoe ontstaat fijnstof?Fijnstof bestaat uit primaire en secundaire deeltjes. Het onderscheid tussen primaire en secundaire deeltjes wordt gemaakt op basis van de manier waarop ze gevormd worden.

Primaire deeltjes

  • worden rechtstreeks in de atmosfeer uitgestoten;
  • kunnen vast of vloeibaar zijn;

voorbeelden:

  • minerale deeltjes afkomstig van bodemerosie, woestijnzand, vulkanische as, ...
  • roetdeeltjes afkomstig van de verwarming van huizen
  • deeltjes uitgestoten door het verkeer rechtstreeks uit de uitlaat of ontstaan bij slijtage van banden of bij het remmen
  • deeltjes die door het verkeer opnieuw in suspensie gebracht worden - dit is stof dat op straat ligt en terug wordt opgewaaid.

Secundaire deeltjes

  • Ze ontstaan in de atmosfeer door chemische reacties uit gasvormige voorloperverbindingen (precursoren) zoals ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) of organische verbindingen.
  • Uit deze gassen of de reactieproducten ervan kunnen aerosolen gevormd worden door de vorming van nieuwe deeltjes (nucleatie) of door zich te hechten aan reeds bestaande deeltjes (coagulatie).

SIA of secondary inorganic aerosols

  • Uit onderzoek van de VMM blijkt dat de secundaire anorganische fractie (SIA) ongeveer 40% bijdraagt aan de totale massa van PM10 in Vlaanderen.
  • SIA is het secundair fijnstof dat gevormd wordt uit NH3, SO2 en NOx.

Meer info over de samenstelling van het fijnstof vind je in het CHEMKAR rapport, een onderzoek naar de chemische samenstelling van fijnstof.