WATER IN DE STAD

OVER HET PROJECT

Het weer lijkt alsmaar extremer te worden: zo kampen we steeds meer met langdurige droogtes enerzijds en hevige regenval anderzijds. Vooral steden blijken gevoelig aan dit probleem.

In dit STEM - project gaan we in op het verschijnsel van stedelijke wateroverlast. (Urban Flooding) We gaan na welke de bijdrage van de intensiteit van de regenbuien is, alsook de infiltratie-eigenschappen van de bodem.

We leren hoe we deze eigenschappen kunnen meten en welke toestellen we hiervoor moeten bouwen.

Tot slot denken we na over mogelijke oplossingen bij dit probleem.

Dit project wordt momenteel getest met pilootleerkrachten, en zal worden aangeboden in schooljaar 2019-2020.

OVER DE CURSUS

De cursus heeft een modulaire structuur. Als je met de “ flipped- classroom” didactiek wil werken, kan je de eerste twee modules ter zelfstudie overlaten aan je leerlingen en de laatste twee modules in de klas behandelen.

  • Module1: Het probleem van Urban Flooding
  • Module2: Wie meet regenval in ons land en in de wereld?
  • Module3: Hoe meten we zelf regenval?
  • Module4: Interpretatie

Binnen elke module worden de deelaspecten uitgelegd. Per deelaspect moet de leerling enkele opdrachten afwerken. Als de leerling op 'oplossing opsturen' klikt, worden de relevante oplossingen - zoals links en antwoorden op open vragen - opgeslagen in de database. De leerling krijgt daarna haar/zijn antwoord op de vraag en het juiste antwoord op de vraag te zien. Op de pagina 'mijn account' (bovenaan rechts), kan je de antwoorden op de relevante vragen per leerling raadplegen. Plus kan je opvolgen welke modules je leerlingen al hebben afgewerkt. De module wordt als afgewerkt aangegeven als de leerling alle antwoorden op de vragen in de module heeft opgestuurd. Na iedere module krijgt de leerling nog enkele evaluatievragen die je informatie geven over welke onderdelen niet goed begrepen werden en in de klas zeker aan bod zouden moeten kunnen komen.Doorheen de cursus zal je geregeld icoontjes tegenkomen, 4 symbolen die duiden op de STEM-elementen: Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Wetenschappelijke begrippen worden uitgelegd....

techniek-elementen...

engineering-elementen...

wiskunde-elementen...

De andere 2 geven referentiemateriaal of extra informatie aan:

Referenties.

Voor de geïnteresseerden meer informatie.


Inschrijven